ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

Χρηματοδότηση έργου ανάδειξης Μακεδονικού τάφου Περιβολίου Σπερχειάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Δικαιούχος του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 60.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση του Μακεδονικό τάφου, που βρίσκεται στην κοιλάδα της Βίστριζας κοντά στο χωριό Περιβόλι, και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Σκοπός του έργου είναι η προστασία του ταφικού μνημείου, η ανάδειξή του σε επισκέψιμο χώρο και η σύνδεσή του με άλλα μνημεία της περιοχής, όπως ο Αγ. Νικόλαος Σπερχειάδας.

Προβλέπεται συγκεκριμένα η εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του Μακεδονικού τάφου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, όπως και στατική μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση στερέωσης του μνημείου και αντιμετώπισης των έντονων δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει (καταρρεύσεις κλπ).

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας δήλωσε: «Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποδίδει καρπούς, όπως διαπιστώνει κανείς από τα έργα που ήδη υλοποιούνται. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε σημαντικά έργα πολιτισμού,  που προσδίδουν προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στο σύνολο των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας»

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Φθιώτιδας Κωνσταντίνος Καραγιάννης τόνισε: «η ένταξη του έργου αναδεικνύει την ευαισθησία που δείχνει ο Περιφερειάρχης κος Φάνης Σπανός σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ανάπτυξης συνδέοντας αρμονικά  την ιστορία και τον τουρισμό. Εκπληρώθηκε μια ανάγκη που ανέδειξαν η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου κ. Γρηγορία Τζώρτζου και οι κάτοικοι της περιοχής. Μια τέτοια απόφαση προάγει τον πολυδιάστατο ρόλο της Περιφερειακής Αρχής προς όφελος του Τόπου μας και των προσδοκιών μας».

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στην κοιλάδα της Βίστριζας, που έχει ταυτιστεί με τον αρχαίο Ίναχο, παραπόταμο του Σπερχειού, στη νότια πλαγιά του λόφου Κοτρώνι, κοντά στο χωριό Περιβόλι βρίσκεται ταφικό μνημείο, χαρακτηριστικό της Μακεδονικής παρουσίας στην περιοχή της Αινίδας κατά τον 3ο αι. π.Χ. Ο μακεδονικός τάφος είναι κατάγειος, μονοθάλαμος, τετράγωνης κάτοψης, κτισμένος από ντόπιο σκληρό ασβεστόλιθο, πλην της καμαρωτής στέγης του, που είναι κτισμένη από πολύ μαλακό πωρόλιθο. Εντός του θαλάμου περιέχονται τρεις (3) ταφικές κλίνες, επιμελημένης κατασκευής. Στον θάλαμο οδηγούσε κλίμακα με τέσσερις (4) βαθμίδες μέσου καμαροσκεπούς δρόμου. Η χρήση του τάφου συνεχίστηκε και κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο.

Από admin