Αγωνιστές απ’την Μακρακώμη (Βαρυμπόπη) στην Επανάσταση τού 1821 

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο “Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21” τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους
Αγραφιώτης Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 272, Κ.28

Αγραφιώτης Νικόλαος, στρατ. Πρόταση για σιδηρ. αριστείο. Φ. 277, Κ. 17

Αθανασίου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.283, Κ.46

Αθανασίου Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ.46

Αναγνώστου Γεώργιος, στρατιώτης. Α.Π.Μ.Σ. 7.006.

Αντωνίου Δημήτριος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.272, Κ.28

Αποστόλου Αθανάσιος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Αρβανίτης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ.54

Αρβανίτης Δημήτριος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.285, Κ.54

Αργύρης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.272, Κ.28

Αργύρης Γιάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28.

Πιθανό να ήταν ο Ιωάννης Αργύρης, από την Τσούκα.

Ασβεστιώτης Λουκάς, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Βαρυάς Δημήτριος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Ο Δημ. Βαρυάς της Μάκρυσης είναι μάλλον το ίδιο πρόσωπο.

Βουτσελάς Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Γεωργίου Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Γεωργίου Παπαλύτης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Γεωργούλα Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι ο Αθαν. Γεωργούλα, από το Αρχάνι, δευτε-

ρογραμμένος.

Γουρούνας Χρήστος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Γρηγορίου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Γρίβας Κωστούλας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Δασκαλάκης Αναγνώστης, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1.383

Πιστοποιητικό Γ. Δυοβουνιώτη, Χρ. Περραιβού κ.ά. 15 Απριλίου 1846.

Ελαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, υπό τον Νικόλαο Μ. Κοντογιάννη· Καρπε-

νησιού και Καλλιακοΰδας, υπό τον I. Γιολδάση Αμπλιανης, υπό τον Ν. ΓΊανουργιά·

Κρεμμυδιού και Νεοκάστρου, υπό τον Καραϊσκάκη· Κλεΐσοβας, Μεσολογγιού,

Αράχωβας, Ναυπάκτου και Πάτρας, υπό τον Χρ. χ ’ Πέτρου.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 276, Κ. 35

Δασκαλάκης Γεώργιος του Αναγν., στρατιώτης.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Δασκαλάκης Κων/νος, στρατιώτης. Κοινή αίτηση με συγχωριανούς του 20 Ιανουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 40.

Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Γιαννιτσούς,

Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, Μεσολογγιού και Αθήνας.

Υπηρέτησε υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς, τον Καραϊσκάκη κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 281, Κ. 39

Δασκαλάκης Χρήστος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Δημητρίου Ζάχος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Δρανάσης Γούλας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Ευσταθίου Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Ζήσης Γεώργιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Ζογλοπίτης Κώστας, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Καϊτζιώτης Αποστολής, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Καϊτζιώτης Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Καλαθάς Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Καραγκούνης Νικόλαος, στρατιώτης. Πρόταση για σιδ. αριστείο. Φ. 245, Κ. 18

Καρφής Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Καρφής Κώστας του Νικ., στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 32

Κατζόγιαννος Αθανάσιος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 32

Κατζόγιαννος Κώστας του Ιωάννη. Αίτηση κοινή με τους Αθαν. και Γ. Λιάσκα 15

Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 7 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Μεσολογγιού και Οξυάς Αιδωρικιού, υπό τις

οδηγίες των ίδιων οπλαρχηγών. Φ. 249

Κολήτης (;) Νικόλαος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Κοντογεώργος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κουτζουμπός Δημήτριος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κωνσταντίνου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Κωνσταντίνου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Κωνσταντούλας Γεώργιος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Κωνσταντούλας Δημήτριος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιοαριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Λάκας Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Λάκας Κώστας του Αθαν., στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Λαμπαδιάρης Αθανάσιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με άλλους συγχωριανούς του

20 Ιαν. 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιαν. 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Γιαννιτσούς, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού,

εξόδου Μεσολογγιού και Αθήνας. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 248 και Φ. 286, Κ. 51

Λαμπαδιάρης Νάκος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με άλλους συγχωριανούς του 20

Ιαν. 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 43.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας,

Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξ. Μεσολογγιού και Αθήνας. Φ. 248 και Φ. 286, Κ. 51

Λάμπος Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Λιάσκας Αθανάσιος του Κων/νου, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τον Γ. Λιάσκα και

τον Κ. Κατσόγιαννο 15 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 6

Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Μεσολογγιού και Οξυάς Αιδωρικιού.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 248 και Φ. 286, Κ. 51

Λιάσκας Αντώνης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Λιάσκας Αποστολής, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 280, Κ. 39

Λιάσκας Γεώργιος του Κων/νου, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τους Κ. Κατσό-

γιαννο και Αθαν. Λιάσκα 15 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Μεσολογγίου και Οξυάς Αιδωρικιού.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 249 και Φ. 280, Κ. 39

Λιάσκας Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Μαγκλάρας Γιάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Μιζές Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Μπαλωμένος Νικόλαος του Παπακώστα, στρατιώτης.

Πρόταση για σιδηρένιοαριστείο. Φ. 245, Κ. 18

Μπενές Δημήτριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Μπέρτεγας Δημήτριος, υπαξ. α τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 18.395

Μπογιατζής Κώστας, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Μυλωνάς Αθανάσιος, στρατιώτης. Αίτηση 18 Δεκεμβρίου 1841. Αναφορά του

δημάρχου Μακρακώμης προς τη Διοίκηση της Φθιώτιδας 21 Δεκεμβρίου 1841, με

την οποία υποβλήθηκαν αίτηση και πιστοποιητικό για την απονομή αριστείου.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο ως κάτοικος Τζοΰκας. Φ. 187, Κ. 13

Παλούμπος Κώστας, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Παπαευθύμιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Παπαευθυμίου Δημήτριος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με άλλους συγχωρια-

νούς του 20 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου1844. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομ. Βρυώνη, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας.Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 280, Κ. 39

Παπακωνσταντή Ευστάθιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Παπακωνσταντή Νικολός, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Παπάς Ευαγγέλης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Παπαστεφάνου Βαγγέλης, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Πλιάτζικας Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 245, Κ. 18

Πλιάτζικας Παναγιώτης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Πολύμερος Κώστας του Δημητρίου. Αίτηση κοινή με συγχωριανούς του, 20Ιανουάριου 1844.

Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας.

Ρέπας Κων/νος του Νικολάου, υπαξιωμ. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Ρίζος Γεώργιος, υπαξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 2.881. Αίτηση ανταμοιβής της συζύγου

του Αναστασίας, του γιου του Αθανασίου και των θυγατέρων του Μαρίας, Καλλιό-

πης και Ασπασίας 1 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό I. Κλίμακος, I. Γιολδάση, Χρ.

X’ ‘ Πέτρου και Παπακώστα Τζαμάλα 20 Σεπτεμβρίου 1846.

Μάχες: Βασιλικών, Αράχωβας, Αθήνας κ.ά.

Ρίζος Νικολός, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Ρίζος Χρηστος , υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Σακκάς Γεωργάκης του Ευσταθίου, στρατιώτης. Πρόταση για σιδηρένιο αριστείο

Φ. 277, Κ. 17

Σακκάς Ιωάννης του Ευσταθίου, στρατιώτης. Αίτηση 1 Φεβρουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 13 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, εξόδου Μεσολογγιού.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 148 και Φ. 286, Κ. 32

Σακκάς Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 32

Σάρνέζης Αντώνιος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Σκούρας Αθανάσιος, του Δημητρίου, υπαξιωματικός. Αίτηση 24 Νοεμβρίου

1841. Πιστοποιητικό I. Στράτου, Χρ. X” Πέτρου και Δ. Σκυλοδήμου ΙΟΟκτ. 1841.

Υπό τις οδηγίες τους, έλαβε μέρος στις μάχες: Καγκελιών, Γραμμένης Οξυάς και

Αράχωβας. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Σούρλας Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Σοφιανός Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Σοφιανός Δήμος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Σοφιανός Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Στεφάνής Ιωάννης, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκινο νομισματόσημο. Φ. 196,

Κ. 16α. Πιθανό να ήταν ο Ιωάννης Στεφανόπουλος, από το Λιτόσελο.

Σύμου Χριστόδουλος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τεμπέλης Γιάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Τζάκαλος Νικόλαος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Τζαννής Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 52

Τζαννής Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Τζικούρας Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τζικούρας Κώστας, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τζίντος Λάμπρος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τζιοπανόπουλος Γιάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Τζιούκας Παπακώστας, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζιούνης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζιώνης Παπαναστάσης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζουκαλάς Γεώργιος, υπαξιωματικός. Πιστοποιητικό των Χρ. Χατζηπέτρου, I.

Στράτου και Μακρυγιάννη, 17 Δεκεμβρίου 1841. Υπηρέτησε υπ’αυτούς κι έλαβε

μέρος στις μάχες: Νεοχωρακιού, Καγκελιών, Οξυάς κ.ά. Πρόταση για χάλκινο

νομισματόσημο. Φ. 196, Κ. 16α

Τζουκαλάς Χρήστος, αξιωματικός. ‘ Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 55

Τοπτζής Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Τσανόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Τσικόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Πρόταση για σιδηρένιο αριστείο. Φ. 277, Κ. 17

Τσιμίδης Δημήτριος. Καταγόταν από την Υπάτη. Αίτηση ανταμοιβής 4 Ιουνίου

1865. Πιστοποιητικό Χρ. X” Πέτρου, Ν. Πανουργιά, I. Ράγκου και Μακρυγιάννη 18

Μαρτίου 1844.

Μάχες: Υπάτης, Βασιλικών, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού και Καρβασαρά υπό τις

οδηγίες των οπλαρχηγών Χρ. X” Πέτρου, Ν. Πανουργιά, Ν. Κριεζώτη, I. Ράγκου και Καραϊσκάκη.

Τσολάκης Αποστόλης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Τσολφής Αναστάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Τσολφής Ανδρέας του Αντωνίου, στρατιώτης.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τσολφής Αντώνιος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Τσολφής Δημήτριος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Τσολφής Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Λάζος Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Χάκας Αθανάσιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Χάκας Γεωργούλας. Αίτηση 13 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντο-

γιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού. φ. 254

Χάκας Κων/νος του Αθανασίου.

Αίτηση 13 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερο-

μηνία. Ετών 40. Υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς, έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης

δυο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσο-

λογγιού κ.ά. Φ. 254

Χορτάτος Αθανάσιος. Ήταν σκηνίτης. Αίτηση ανταμοιβής 28 Μαΐου 1865.

Πιστοποιητικό Ν. Κοντογιάννη 24 Μαΐου 1865. Ήταν υπό τις οδηγίες του ίδιου

οπλαρχηγού κι έλαβε μέρος στις μάχες: Νεοκάστρου, πολιορκίας του Μεσολογ-

γιού και Αθήνας. Στο Μεσολόγγι σκοτώθηκαν δυο αδελφοί του.

Χορτάτος Νίκος, στρατιώτης. ‘ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Ψαλλίδας Αθανάσιος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1.408. Αίτηση ανταμοιβής της

συζύγου του Δέσπως και του γιού του Βασιλείου 27 Μαΐου 1865.

Πιστοποιητικό Χρ. X” Πέτρου, Παπακώστα Τζαμάλα, I. Κλίμακος και I. Γιολδάση με

ημερομηνία 4 Απριλίου 1847.

Μάχες: Υπάτης 1821, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη· Αετού, υπό τον Σκαλτσοδήμο·

Καρπενησιού και Καλλιακούδας, υπό τον I. Γιολδάση· Κρεμμυδιού καιΝεοκάστρου,

υπό τον Καραϊσκάκη* Μεσολογγιού, Κλείσοβας και Αθήνας, υπό τον X ’ Πέτρου.

Ψεύτης (;) Λάμπρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

 

Από admin