Οι αυτοδιοικητικές εκλογές 1891 διεξήχθησαν στην Ελλάδα την Κυριακή 5 Ιουλίου του 1891, με το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα του “σφαιριδίου”.

Ο εκλογικός κατάλογος τού Δήμου Ομιλαίων πού δημοσιεύουμε προέρχεται από τα Γενικά αρχεία τού κράτους.

Σύντομα θα ακολουθήσει δημοσίευση εκλογικών καταλόγων του 1865 καί του 1891 καί γιά τούς άλλους Δήμους της Δυτικής Φθιώτιδας

Η εγγραφή των εκλογέων έγινε με αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο των εκλογέων καί περιλαμβάνει: Αριθμό μητρώου αρρένων,ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ηλικία, επάγγελμα. Χαρακτηριστική είναι η απουσία εκλογέων γυναικών.

Οι πλειονότητα των κατοίκων δηλώνουν γεωργοί, αναφέρονται δε και επαγγέλματα όπως Ποιμήν, Δημοδιδάσκαλος, Ράπτης, Έμπορος, Παντοπώλης,Κρεοπώλης κλπ.

Το 1891 στον Δήμο Ομιλαίων ανήκαν,με την σειρά και το όνομα τού καταλόγου,τα εξής χωριά:

  1. Γαρδίκιον
  2. Στάγια (Πλάτανος)
  3. Κυριακοχώριον
  4. Νικολίτσα (Νικολίτσι)
  5. Αργύρια
  6. Κολοκυθιά
  7. Σέλιανη (Μάρμαρα)
  8. Μόστροβον (Περιβόλι)

Γιά καλύτερη ανάγνωση, “πατήστε” πάνω στις εικόνες πού ακολουθούν γιά μεγέθυνση

 

Από admin