Σπερχειάδα: Σεμινάριο με θέμα : “Σεξουαλική Εκπαίδευση για γονείς”

Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Δελτίο Τύπου που μας απέστειλε ο Δήμος Μακρακώμης

“Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ορίζεται ως η μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζεται στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης. Σταδιακά ενισχύει και ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους με πληροφορίες, δεξιότητες και θετικές αξίες ώστε να κατανοούν και να χαίρονται τη σεξουαλικότητα τους, να βιώνουν με υπευθυνότητα και ασφάλεια τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και φιλίες τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους σεξουαλική υγεία και ευημερία, αλλά και των άλλων. Καθιστά τα παιδιά και τους νέους ικανούς να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής τους και να συνεισφέρουν σε μια δίκαιη κοινωνία με υψηλό δείκτη ενσυναίσθησης».

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όμως, δεν είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση, μόνο του σχολείου αλλά και όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία της γενικότερης διαπαιδαγώγησης των παιδιών ,δηλαδή, γονείς, συγγενείς, εκπαιδευτικοί και όσοι άλλοι συμμετέχουν συχνά στην καθημερινότητα του παιδιού.

Στην εποχή που ζούμε, το πρόβλημα δεν είναι – όπως συχνά, συνέβαινε παλαιότερα- η έλλειψη πληροφόρησης, αλλά, αντίθετα, η υπερπληροφόρηση, από αμέτρητες πηγές που καθιστά πολύ δύσκολο για ένα παιδί το διαχωρισμό ανάμεσα στο σωστό και στο λανθασμένο, στο σημαντικό και στο ανούσιο. Στη σημερινή εποχή, τα παιδιά έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από μια σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση, που θα λειτουργήσουν ως φίλτρο και ασπίδα απέναντι στην απρόσωπη, εμπορευματοποιημένη και διαστρεβλωμένη πολλές φορές πληροφόρηση που αποπροσανατολίζει και οδηγεί συχνά σε μονοπάτια επικίνδυνα.

Σας προσκαλούμε λοιπόν στις 22 Απριλίου 2023 σε Σεμινάριο με θέμα «Σεξουαλική Εκπαίδευση για γονείς ( όπου θέλουν να δώσουν σωστή σεξουαλική εκπαίδευση στα παιδιά τους) από την sex coach κα. Ειρήνη Χειρδάρη, με στόχο την ενημέρωση για την σωστή προσέγγιση των γονιών στην σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους.”

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΛΥΔΙΑ ΡΗΓΑ

Από admin