Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης στις 30/6/2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη:

 την αριθ. 375/39167/02-6-2022 ( Α.Δ.Α. Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου” και
 την με αριθμό καταχώρησης 13403/5536/16-6-2022 στο πρωτόκολλο του Δήμου
αίτηση 13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης προς τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, για σύγκληση συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου “Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα” στην Κοινότητα Σπερχειάδος την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΑΤΩΝ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ,
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Από admin