Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018 και τις ισχύουσες διατάξεις “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας”, σας
προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου “Αθανάσιος και
Μαίρη Ακρίδα” στην Κοινότητα Σπερχειάδος την 26η Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα
14.00΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τους κατωτέρω τρόπους:
Α. μέσω φυσικής παρουσίας και
Β. μέσω τηλεδιάσκεψης, όσων Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων του
Δήμου Μακρακώμης το επιθυμούν.
Παρακαλούμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μακρακώμης που
επιθυμούν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, να το γνωστοποιήσουν
στην γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου μέσω αποστολής e-mail στο
f.ntzounas@dimosmakrakomis.gov.gr έως την 25η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 μ. προκειμένου να τους αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος για την σύνδεσή τους στην
πλατφόρμα e:Presence.gov.gr
Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 1ου
ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. -ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
“ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
2022″” ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.
-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
-ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ “ΡΑΛΛΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2022″”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 25
ΜW.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ “ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ” ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΑΡΧΑΝΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ
ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ –
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος

Από admin