Απίστευτα πράγματα καταγγέλλει η Δημοτική παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Δήμου Μακρακώμης ! 

Τα 5 μέλη της πλειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής τού Δήμου ψήφισαν υπέρ  γιά οριστική παραλαβή έργων πού δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και τα χρήματα εισπράχθηκαν στο σύνολό τους από τον εργολάβο !!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

  • Τελευταία πολύς λόγος έγινε στην ενότητα του Αγ. Γεωργίου, και όχι μόνο, σχετικά με το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Πρόκειται για έργο που μελετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Στις 10/08/2022 ήρθε σαν θέμα στην Οικονομική Επιτροπή η Οριστική Παραλαβή του έργου.

  • Εμείς γνωρίζαμε ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και αναφερθήκαμε συγκεκριμένα:

Εντός του Αγίου Γεωργίου

  • Θέση: «Μύλος» (πλησίον κεντρικής οδού οικισμού) 

Δεν έγινε ασφαλτόστρωση υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης 700 τ.μ., καθώς επίσης δεν έγινε τοιχίο μήκους 25 μ. (με πάχος 0,25 μ. και ύψος 0,80 μ.). 

Στην ίδια θέση («Μύλος») προβλέπονταν επίσης κατασκευή σκαλοπατιών, εκ των οποίων έγιναν τα μισά.

Επιπλέον, δεν έγιναν τα προβλεπόμενα από τη μελέτη προστατευτικά κιγκλιδώματα 16 μ.

  • Θέση: «Προς οικία Ζωγράφου» 

Δεν έγινε ασφαλτόστρωση 460 τ.μ. 

  • Θέση: «Πλησίον Σχολικού Συγκροτήματος (Γυμνάσιο)»

Δεν έγινε ασφαλτόστρωση περίπου 240 τ.μ. (66 μ. x 3,60 μ.)

  • Θέση: «Από καφενείο Θαλή Παππά έως οικία Δημητροκάλη»

Δεν έγινε τσιμεντόστρωση με πλέγμα 240 τ.μ. (80μ. x 3,00 μ.)

 

Στην Τοπική Κοινότητα Δικάστρου

Θέση: «Πλησίον Δημοτικού Καταστήματος»

Δεν κατασκευάστηκε το στραγγιστικό για την αντιμετώπιση εισροής όμβριων στο Κοινοτικό Κατάστημα. Προβλέπονταν καθαίρεση οδοστρώματος 15 μ. και εκσκαφή τάφρου 0,40 μ. x 1,50 μ., τοποθέτηση στραγγιστήριου αγωγού Φ300 με γεωύφασμα στον πυθμένα της τάφρου και κατασκευή σχάρας διαστάσεων 0,40 μ. x 0,80 μ. από σκυρόδεμα με κάλυμμα από χυτοσίδηρο

 

  • Η Δημοτική Αρχή έδειξε ότι εξεπλάγη και απέσυρε το θέμα για να το διευκρινίσει. Βεβαίως δεν δόθηκε καμία απάντηση σε κανέναν και στις 16/11/2022 επανέφερε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και εν τη απουσία της Αντιπολίτευσης έγινε η Οριστική Παραλαβή του έργου.

 

  • Ψήφισαν υπέρ και τα 5 μέλη της πλειοψηφίας. Δεν αναρωτήθηκε κανείς τους τι ακριβώς ψηφίζουμε, αφού το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τα χρήματα εισπράχθηκαν στο σύνολό τους από τον εργολάβο.

 

  • Κύριοι της Δημοτικής Αρχής με την έπαρση που σας διακρίνει νομίζετε ότι μας απαξιώσατε σαν Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα με αυτό το Δελτίο Τύπου να μας παρακάμψετε και να δώσετε την απάντηση κατ’ ευθείαν στους δημότες και σε όποιον άλλο ενδιαφερθεί.

  • Με την ευκαιρία θέλουμε να σας ενημερώσουμε και για κάτι πιο πρόσφατο:

Στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής προστέθηκε και η δημοπρασία, ντροπή θα τη χαρακτηρίζαμε, ποσού 4.405.273,60€, και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο με έκθεση 35 σελίδων ακύρωσε ως φωτογραφική υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας. Και για να αναφερθούμε και λίγο στο ιστορικό, σας κάνουμε γνωστό, ότι έδειξαν ενδιαφέρον και άλλες 7 εταιρείες μεταξύ των οποίων και η COSMOTE. Τους στερήθηκε όμως η δυνατότητα να δώσουν προσφορά, από τις ιδιαιτερότητες («εμπόδια») που προέβαλε η Διακήρυξη Διαγωνισμού από το Δήμο («φωτογραφική»). 

Βεβαίως δύο από τις εταιρείες κατέθεσαν προδικαστική προσφυγή σε βάρος του Δήμου.

Στο τέλος θεωρήθηκαν ως νόμιμες δύο προσφορές, εκ των οποίων η μία δε συνοδεύονταν από εγγυητική επιστολή.

Σε αυτή την αμαρτωλή ιστορία μπήκε εμπόδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο και ακύρωσε το Διαγωνισμό. Στη συνέχεια απέσυραν τις προσφυγές και οι δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Από εμάς ουδέν σχόλιον…. Τα συμπεράσματα δικά σας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Από admin